فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه
درباره Max Wideman


Max Wideman يک مهندس مجرب، با تخصص در زمينه مشاوره مديريت پروژه است که در طي عمر کاري خود، درگير پروژه هاي کوچک و بزرگ بسياري بوده است. او مديريت پروژه را از منظر صاحب پروژه، توسعه دهنده، مهندس، پيمانکار، نماينده دولت، و مميز مديريت پروژه تجربه نموده است. او که در سطح بين المللي به عنوان سخنران و برگزارکننده کارگاه هاي آموزشي شناخته مي شود، به کشورهاي مختلف سفرکرده و به تحقيق و مطالعه و آموزش در زمينه مديريت پروژه پرداخته است. وي همچنين سمينارها و مقالات متعددي را در موضوعات مختلف مربوط به مديريت پروژه در 11 کشور جهان ارائه کرده است. Wideman عضو فعال انستيتو مديريت پروژه (PMI) بوده و پس از چندي به عضويت هيئت مديره اين انستيتو درآمده است. وي در اواسط دهه 1980 رهبري يک تيم شامل بيش از 80 نفر از داوطلبان PMI را برعهده گرفت تا PMBOK را براي انستيتو تدوين نمايند.
کتابهايي که تمام يا بخشي ازآنها توسط Wideman نوشته شده است، عبارتند از:
  • "A Framework for Project and Program Integration"
  • "Project and Program Risk Management: A Guid to Managing Project Risk and Opportunities"
  • Project Risk Management in "Project Management Handbook"
  • How to Motivate All Stakeholders to Work Together in "Field Guid to Project Management"
  • Professional and Personal Development Management: A Practical Approach to Education and Training in "Project Management for the Business Professional - A Comprehensive Guide"
  • "A Management Framework for Project, Program and Portfolio Integration"