فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه

free counters

فهرست

لطفاً به نکات زير توجه فرماييد:
  • برای استفاده مطلوب از اين فرهنگ، بايد مرورگر شما Internet Explorer باشد.
  • اين فرهنگ، ترجمه Wideman Comparative Glossary of Project Management Terms v3.1 است و به تدريج تکميل خواهد شد.
  • در اين فرهنگ از املاي آمريکايي استفاده شده است؛ مثلاً : "program" = "programme".
  • فهرست زير، دامنه عبارات و اصطلاحات هر صفحه را نشان مي دهد؛ شما مي توانيد صفحه موردنظر خود را يافته، انتخاب نماييد.
  • برای بسياری از عبارات و اصطلاحات، بيش از يک تعريف آورده شده است. تعاريفی که با رنگ سبز نوشته شده اند، تعاريف منتخب Max Wideman هستند.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

حرف از تا
A ABC
Acquisition Plan Review
Activity Oriented
Agency
Apportioned Task
As-Performed Schedule
Acquisition Plan
Activity on Node
Affected Parties
Apportioned Effort
As-of Date
Award Letter
B BAC
Baseline Schedule
Bid Package
BSA
Business Actor
Baseline Review
Bid List
Bribe
Burst Node
Bypassing
C C/SCSC
Cash Flow Analysis
Change Order/Purchase Order Amendment
Coding
Compensation and Evaluation
Conception Phase
Configuration Management Board
Contending, in negotiating
Contract Dispute
Contractual/Legal Requirements
Corporate Standards
Cost Element
Cost Reimbursable Contract
Critical
CTR
Cash Flow
Change Order
Code of Accounts
Compensation
Concept Study
Configuration Management
Contemplated Change Notice
Contract Dates
Contractual Conditions
Corporate Responsibility Matrix
Cost Effective
Cost Plus Percentage of Cost Contract
Criterion
CTP
Cycle Time
D Damages
Defects-Per-Hundred-Units
Dependency Links
Detailed Engineering
Discipline Maintenance
Defective
Dependency Diagram
Detailed Design Stage
Discipline
Dynamic Classification
E EAC
ECP
Engineering Change Notice
Estimate at Completion
Event-on-Node
Economy of Governance
End-Phase Assessment
Estimate
Event-driven Review
Extra Works
F f
File Transfer
Fixed-Duration Scheduling
FP
File
Fixed Start
Forward Pass
Fuzzy Front End
G G&A Guideline
H Hammock Hypothesis
I I/T
Inclusion
Information Management
Instruments
Interfaces
Inception
Information Input
Instrumentation
Interface Specification
Iteration
J JIT Just-In-Time
K Key KSI
L Labor
Lead Contractor
LF
Locate Responsibility
Lead
Leverage
Local Area Network
Lump Sum
M Macro Environment
Manager of Project Management
Material Requirements Planning
Methods Study
MOA
Manager Interfaces
Material Handling
Methodology
Mixed Organization
Must Start
N N/A
Non-Conformance
Node
NTE
O O&M
Opportunity Cost
Opportunity
Ownership of Quality Responsibility
P PA
Peer Review
Pessimistic Time
Plugged date
Pre Award Survey
Pricing Data Index
Process and Organization
Product Champion
Program Definition Statement
Progress Draw
Project Breakdown Structure
Project Cost Systems
Project Leadership
Project Manual
Project Procedures Manual
Project Success Criteria
Pedigree
Pessimistic Duration
Plug Date
Pre Award Meetings
Pricing
Process
Product Breakdown Structure
Program Definition Phase
Progress Date
Project Boundary
Project Cost Management
Project Leader
Project Manager
Project Procedures
Project Success
PVWS
Q QA
Quality Function Deployment
Quality File
Quick Reaction Capability
R RAM
Regulatory
Request for Quotation
Resource Availability Date
Response Planning
Risk Analysis and Management for Projects
Risk Ranking
Regulations
Request for Proposal
Resource Availability
Resourcing Plan
Risk Analysis
Risk Quantification
Runaway Project
S S Curve
Schedule Update
Scope Management
Semantics
Slack Time
Specification Change Notice
Stakeholder Need
Status Date
Subproject
Surplus/Deficit
Schedule Status
Scope Interfaces
Selling
Slack
Specification
Stakeholder Expectations
Status
Sub-Optimization
Support Team
Systems Scope Description
T T&M
Team Development Plan
Teleconferencing
Time Compression
Top Down Estimation
Team Development
Telecommunications
Time Box
Top Down Cost Estimating
Type
U UB Utilization
V VAC Volume
W Wage
Work Breakdown Structure Element
Work Breakdown Structure Dictionary
WYSIWYG
Y Yield Yield
Z Zero Based Budgeting Zero Float